Młody przedsiębiorca

„Młody Przedsiębiorca” to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, którego celem jest edukacja finansowa młodych osób oraz budowanie postaw przedsiębiorczych, wraz z rozwijaniem podstawowych kompetencji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W trakcie warsztatów uczestnicy korzystają z dedykowanej gry symulacyjnej „Business Concept”, obejmującej trzy główne bloki tematyczne:

 • Indywidualną edukację finansową
  • Zarządzanie finansami osobistymi
  • Budżet domowy
  • Inwestowanie środków finansowych
 • Tworzenie i ocenę pomysłów biznesowych
  • Zbieranie pomysłów na biznes
  • Ocenę rentowności pomysłów
  • Tworzenie biznesplanu
 • Podstawy zarządzania własną firmą
  • Posługiwanie się rachunkiem zysków i strat
  • Rozumienie procesów biznesowych w małej firmie
  • Podejmowanie kluczowych decyzji strategicznych

Warsztaty w ramach projektu realizowane są w grupach od 4 do 16 osób i trwają łącznie ok. 12 godzin z czego ok. 6 godzin zajmuje symulacja „Business Concept”.